KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:

Reklamační řád

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník") a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.
Reklamace se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Na všechny výrobky je dle zákona poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele. Pokud se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s kopií dodacího listu nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě. Uveďte popis vady zboží případně požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

Pokud kupující obdrží jiné zboží či službu než si objednal způsobenou neúmyslnou záměnou při balení, případně poškozený je oprávněn zaslat jej nepoužitý (v případě záměny nepoškozený) zpět v původním obalu spolu s dodacím listem či jeho kopií. Správný výrobek mu bude bezplatně zaslán obratem zpět.
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. V takovém případě by nebylo možné záruku uznat a zboží vyměnit či vrátit peníze. Reklamované zboží zasílá kupující na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce.

 

7325 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!